De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen met een levenslange beperking werkt dit regime niet. De Participatiewet veroorzaakt voor mensen met een beperking blijvende armoede, niet een duurzame deelname aan de samenleving. Maandag neemt Ieder(in) deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamer met als doel de wet fundamenteel te veranderen. Tegenover de Tweede Kamer wordt die ochtend ook actie gevoerd. Je kan daarbij aanwezig zijn!

Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn veel mensen met een beperking of chronische aandoening aangewezen op de Participatiewet. Voorheen konden ze terugvallen op de Wajong, ook als ze niet volledig arbeidsongeschikt waren. Dat kan nu niet meer.

Uitzichtloosheid

De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum met allerlei negatieve prikkels om mensen te dwingen om aan het werk te gaan. Voor mensen met een levenslange beperking werkt dit regime niet. Want het probleem is niet dat ze niet willen werken, maar dat werk en werkgevers nauwelijks inclusief zijn.

Mensen met een chronische aandoening of beperking hebben dan ook vaker dan gemiddeld wisselende inkomsten als gevolg van tijdelijk werk of werk op basis van 0-uren of uitzendcontract. Dit leidt tot ingewikkelde verrekeningen met de uitkering en met andere fiscale regelingen, zoals toeslagen en eigen bijdragen. Vaak gaan mensen er zelfs op achteruit door tijdelijk te werken of komen in financiële problemen door boetes of naheffingen.

Onze oproep aan de politiek: kies voor fundamentele veranderingen

Sinds de invoering van de Participatiewet wijst het Rijk naar de uitvoering bij gemeenten en gemeenten naar het Rijk als er problemen worden aangekaart. En het klopt, de uitvoering kan beter. Maar het probleem waar het hier om gaat – dat mensen met een chronische ziekte of beperking – niet thuishoren in de Participatiewet, is veel fundamenteler en vraagt om een drastische koerswijziging.

Doe met met de actie van de FNV

Voorafgaand aan het officiële Ronde Tafel gesprek is er een korte actie tegenover het Tweede Kamer gebouw aan de Bezuidenhoutseweg, georganiseerd door onze samenwerkingspartner FNV. Wil je daarbij zijn dan graag om 9.15 uur aanwezig. We gaan met een “gevangeniskoor” een lied ten gehore brengen over het thema “Gevangen in de Bijstand”! Daar moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn. Dus kom!!!

Position paper en lied “Gevangen in de Bijstand”

Lees hier de Position Paper van Ieder(in) over de Participatiewet.docx

Lees hier de Position Paper van Ieder(in) over de Participatiewet.pdf

Lees hier het lied gevangen in de bijstand

Deel dit bericht