Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan, bijvoorbeeld een tillift. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om hierover landelijke afspraken te maken.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

We zijn blij met de afspraken waarmee de aanvraag voor het behouden van de hulpmiddelen thuis zo soepel mogelijk verloopt. Het is belangrijk dat de afspraken duidelijk gecommuniceerd worden richting uitvoerders. En ook ouders moeten weten welke afspraken er zijn gemaakt. Begin 2025 zullen de afspraken geëvalueerd worden. De schatting is dat het om 50 aanvragen per jaar gaat.

Hulpmiddelen vanuit de gemeente

Ieder(in), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Firevaned, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de minister voor Langdurige Zorg maakten de afspraken. Hierin staat wanneer cliënten Wmo-hulpmiddelen thuis kunnen behouden en welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Er zijn ook afspraken over het proces, de financiering, de communicatie over de afspraken en over de evaluatie van de afspraken in 2025. Lees de bestuurlijke afspraken op de website van het ministerie van VWS

De afspraken zijn het resultaat van een motie door Kamerleden Lisa Westerveld en Mirjam Bikker. De motie riep op tot het maken van landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis (24170-255). De aanleiding was een uitzending waarin ouders vertelden dat hun kind naar een instelling ging verhuizen. Zij hadden de gemeente en zorgverzekeraar gevraagd of de niet verplaatsbare hulpmiddelen thuis konden blijven staan, zodat het kind in het weekend nog thuis zou kunnen logeren. Zij kregen hier geen goed antwoord op. De kamer en Minister Helder vinden het belangrijk dat dit in de toekomst anders gaat.

Hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeraar

Bij de zorgverzekeraar is er een andere procedure. Hier kan een zogenaamd coulanceverzoek worden ingediend. Coulance wil zeggen dat de zorgverzekeraar een uitzondering op de regels maakt. Zo’n uitzondering is mogelijk als jij (of je gezinslid) naar een instelling verhuist en minstens 18 dagen per jaar thuis wil logeren.

Kijk op regelhulp.nl

Voor beide aanvraagprocedures geldt dat het behoud op tijd geregeld moet worden: in ieder geval vóór de verhuizing naar de instelling. Op regelhulp.nl staat beschreven welke stappen gezet moeten worden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over