Tot nu toe is een algemene regel dat liften bij brand niet gebruikt mogen worden, met uitzondering van zogenaamde brandweerliften. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt nu dat gebruik van de lift bij brand in bepaalde gevallen wel degelijk kan. Dat is goed nieuws voor mensen met een beperking en ouderen die in een appartementencomplex wonen.

Als er brand uitbreekt in een appartementencomplex dan geldt de stelregel dat de lift niet mag worden gebruikt. Dit betekent dat mensen met een beperking en ouderen een groter risico lopen om bij brand slachtoffer te worden. Het onderzoek laat zien dat de lift in een aantal bestaande situaties toch veilig kan worden gebruikt. Er zijn echter ook situaties waarbij eerst aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn.

Actie nodig

De conclusies uit het onderzoek zijn belangrijk voor mensen met een beperking. Want uit meldacties van Ieder(in) en de andere koepels bleek dat mensen met een mobiliteitsbeperking zich vaak ernstig zorgen maken over wat ze moeten doen bij brand.

Ieder(in) vindt dat op basis van dit onderzoek actie ondernomen moet worden. Gebouweigenaren moeten onderzoeken welke liften nu al bruikbaar zijn en dit naar de bewoners communiceren. En aanpassing van de overige liften moet prioriteit krijgen. Verder moeten alle nieuwe liften zo gebouwd worden, dat ze bij brand gebruikt kunnen worden.

Hieronder kunt u het onderzoek downloaden.

1648_Onderzoeksrapport_Gebruik_van_liftenbijbrand_2018.pdf – PDF (3 MB)

Deel dit bericht