Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en...
Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Sindsdien is er in landelijke en lokale politiek meer aandac...