Update - Het ministerie van VWS en instellingen/zorgaanbieders (VGN) in de gehandicaptenzorg hebben een aangescherpte bezoekersregeling afgesproken.  Dit is een 'nee, tenzij'-regeling. De regeling is ingrijpend voor bewoners en hun familieleden/naasten.
  • Update bezoekersregeling instellingen gehandicaptenzorg 24/03

In instellingen voor de gehandicaptenzorg wordt de bezoekersregeling aangescherpt. Het gaat om een ‘nee, tenzij’-regeling.  Dat betekent dat er alleen bezoek wordt toegestaan als het contact met de familie of andere naasten van essentieel belang is voor de bewoners. Het ministerie van VWS en instellingen/zorgaanbieders (VGN) in de gehandicaptenzorg hebben deze bezoekregeling afgesproken.

Deze regeling gaat landelijk gelden. De algemene regel is dat bewoners in zorginstellingen geen bezoek ontvangen, tenzij het noodzakelijk is. Instellingen moeten bewoners/familie/naasten goed en begrijpelijk informeren.

Zorgorganisaties mogen volgens deze regeling zelf bepalen of het bezoek nodig is. Per dag mag één bewoner maximaal één persoon een uur ontvangen. Als in een instelling het virus wordt aangetroffen, geldt een volledig verbod op bezoek.

In de bezoekregeling staat het als volgt omschreven:

“Iedere locatie is anders. Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder op basis van een risicoafweging eigen beleid formuleert voor de locaties. Daarbij geldt een “Nee, tenzij…” beleid. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie/ vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat deze actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening, of omdat het voor het emotioneel/ psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met de verwant belangrijke andere (lees cruciale persoon).”

Geen bezoek ontvangen tenzij noodzakelijk betekent:

  • Alleen medewerkers en cruciale personen (verwant, vrijwilliger) mogen naar binnen.
  • Cruciale personen zijn mensen (veelal verwant) die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en de dienstverlening of voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn.
  • Een cruciale persoon moet klachtenvrij zijn.
  • Per dag 1 bezoeker per cliënt en maximaal 1 uur.
  • Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en zorgmedewerkers.
  • Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek.
  • De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes. Er is alleen contact in de eigen ruimte of bijvoorbeeld buiten afspreken, om te gaan wandelen met minimale afstand van 1,5 meter.
  • Als de familie/wettelijke vertegenwoordigers een cliënt die in een instelling woont wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven.
  • Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen gelden deze uitgangspunten ook.

Ieder(in) heeft in overleg met het ministerie en de zorgaanbieders aangegeven dat deze regeling  bijzonder ingrijpend is voor bewoners en hun familie. De nabijheid en het contact met ouders of andere familie is essentieel voor het welzijn van veel kinderen die in instellingen wonen.

De volledige bezoekregeling is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht