Personeelswisselingen, gebrek aan passende woon- en logeerplekken, toenemende wachtlijsten en familie en naasten die de (mantel)zorg niet meer aankunnen. Ieder(in) en lidorganisaties ontvangen bijna dagelijks meldingen over schrijnende situaties in de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Komende donderdag zou de Tweede Kamer eindelijk het gehandicaptenbeleid bespreken, maar het debat wordt opnieuw uitgesteld. We hoopten op een goed en constructief debat, want mensen die hun leven lang zorg en ondersteuning nodig hebben en hun naasten snakken naar oplossingen voor bovengenoemde problemen. Ieder(in) doet een stevig beroep op de Tweede Kamer om het Commissiedebat Gehandicaptenbeleid snel weer op de agenda te zetten en het onderwerp de aandacht te geven die het verdient.
decoratief

Brief aan Tweede Kamer

In de gehandicaptenzorg zijn persoonlijke aandacht, nabijheid en continuïteit onmisbaar. Maar nu al zijn er onvoldoende medewerkers en plekken. Met name mensen die complexe zorg nodig hebben en hun naasten lijden daar ernstig onder. In een brief aan de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt Ieder(in) samen met een aantal lidorganisaties om toegang tot passende zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking te garanderen. Zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Daarnaast vragen we de Kamer om de stapeling van zorgkosten voor deze groep mensen terug te dringen. En om mensen met een beperking en hun naasten beter te betrekken bij beleid.

Lees hier de brief van Ieder(in) samen met Dit Koningskind, EMB Nederland, Helpende Handen, KansPlus, LFB, het LSR, Naar Keuze, Per Saldo, Sien en Spierziekten Nederland.

Blijvend aandacht nodig voor mensen met beperking en naasten

De betrokken partijen verstuurden de brief in aanloop naar het debat over gehandicaptenbeleid dat zou plaatsvinden op 14 september aanstaande. Het debat is helaas opnieuw uitgesteld. Volgens Ieder(in) moet er blijvend en integraal aandacht zijn voor problemen van mensen met een levenslange, levensbrede beperking en hun naasten. Waarom dit van belang is, bespreekt Ieder(in)-directeur Illya Soffer met VGN-voorzitter Boris van der Ham in deze podcast van VGN.

Kies voor een toegankelijk Nederland

Bruin vlak met de tekst: kies voor een toegankelijk Nederland. Rechts van dit vlak staat een ingekleurd stemvakje. Onder een wit vlak met de tekst: Oproep Ieder(in) aan politieke partijen. Op de achtergrond een beeld van het binnenhof en de hofvijfer in Den Haag.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen pleit Ieder(in) voor drastische veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning. Mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder kinderen en jongeren, hebben, vaak hun hele leven lang, zorg en ondersteuning nodig. Thuis, op school, op het werk, bij dagbesteding en bij deelname aan het maatschappelijke leven. De wetten waarvan zij afhankelijk zijn (Jeugdwet, Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet) sluiten in de praktijk slecht aan op elkaar, en op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Bekijk hier onze oproep aan politieke partijen ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’. 

Deel dit bericht