decoratief
Als initiatiefnemers van de actiegroep Wij Staan Op! waren Pauline en Amber in 2016 heel nauw betrokken bij de ratificatie van het VN-verdrag Handicap.

Lees meer

groepje mensen in gesprek
Op 12 juni organiseert Ieder(in), MIND, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport een grote netwerkbijeenkomst. Iedereen uit onze achterban en ons netwerk is van harte…

Lees meer

Illustratief: groepsfoto met de partijen die het VIP-IT initiatief hebben ondertekend.
Het VIP-IT project wil meer mensen met een visuele beperking aan werk helpen en leren hoe IT-opleidingen toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Jan Troost
Op dinsdag 16 mei heeft Jan Troost na een kort ziekbed afscheid moeten nemen van het leven. Hij was het boegbeeld van de PG-beweging.…

Lees meer

Decoratief
In de Goed Gesprek Gids wordt beschreven wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om gesprekken goed te laten verlopen.

Lees meer

decoratief
Tijdens de Autismeweek, van 25 maart tot en met Wereld Autismedag op 2 april, organiseert de NVA in het hele land activiteiten.

Lees meer

decoratief
"Wij bereiken te weinig jongeren". "Waar vinden we de jongeren voor onze broodnodige verjonging?" Veel organisaties worstelen met dit soort vragen. P...
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhand...
Al 42 jaar leidt Rina Arendse vanwege allerlei beperkingen een ‘liggend’ leven. Toch moet zij keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. G...
logo congres PGOsupport
Hoe ziet de toekomst van de patiëntenbeweging eruit? PGOsupport organiseert op vrijdag 30 september 2022 het congres ‘Stappen zetten naar de toekom...