Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Mensen lopen over straat, ook iemand met rolstoel

Organisatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ieder(in) is een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan. De ALV komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Ieder lid heeft een stem in de ALV. Voor het overzicht van de leden ga naar Leden - Ledenlijst.

BESTUUR
Ben Hammer
Sander Hilberink
Martijn Jansen
Ellen Nauta
 

MEDEWERKERS

Directeur
Illya Soffer - i.soffer@iederin.nl


Bedrijfsvoering
Manager bedrijfsvoering
Bas Duym - b.duym@iederin.nl

Directiesecretaresse
Pien Haruna - p.haruna@iederin.nl

Secretariaat 
Diane van Boggelen - d.vanboggelen@iederin.nl
Wendy Kuiper - receptie@iederin.nl
Ria Sluijs - r.sluijs@iederin.nl
Inge Wajon - receptie@iederin.nl

Projectondersteuning
Klaske Bos - k.bos@iederin.nl
Linda Terlou - linda@zorgverandert@iederin.nl

Projectmedewerker
Dini Zeggelaar - d.zeggelaar@iederin.nl

Administratieve ondersteuning
Bas Duym, controller - b.duym@iederin.nl 
Steve Sabandar - s.sabandar@iederin.nl

HR adviseur / Personeelszaken
Marian Keus - personeelszaken@iederin.nl


Leden/verenigingsmanager
Machteld Goldhoorn-Schreur
 

Programma's en projecten
Hoofd programma's en projecten

Aartjan ter Haar - a.terhaar@iederin.nl

Projectleider VN-verdrag
Xandra Koster, x.koster@iederin.nl

Programmamanagers
Maartje Schrama - m.schrama@iederin.nl
Marijke Hempenius - m.hempenius@iederin.nl
Nienke van der Veen - n.vanderveen@iederin.nl

Beleidsmedewerker
Joris Barendrecht - j.barendrecht@iederin.nl  
Martin Boerjan - m.boerjan@iederin.nl
Gepke Boezaard - g.boezaard@iederin.nl
Wouter Bolier - w.bolier@iederin.nl
Dennis Dondergoor - dennis.dondergoor@oogvereniging.nl 
Thijs Hardick - t.hardick@iederin.nl
Mieke van Opstal - m.vanopstal@iederin.nl
Danique ten Pas - d.tenpas@iederin.nl
Thomas Ronnes - t.ronnes@iederin.nl
Marjolein Schipper - m.schipper@iederin.nl
Petra Stalman - p.stalman@iederin.nl
Anneke van der Vlist - a.vandervlist@iederin.nl

Beleidsondersteuner
Conny Kooijman - c.kooijman@iederin.nl


Communicatie

Hans van Boxtel - h.vanboxtel@iederin.nl
Catrien Brienen - c.brienen@iederin.nl
Marije Hagendoorn - m.hagendoorn@iederin.nl
Margreet Jonge Poerink - m.jongepoerink@iederin.nl
Rolf Smid - r.smid@iederin.nl
Anne Marie Zimmerman - a.zimmerman@iederin.nl
Laura Vernooij - l.vernooij@iederin.nl

 

Persvoorlichting
Rolf Smid - r.smid@iederin.nl
Renée Tuijnman - r.tuijnman@iederin.nl

 

Nationaal Zorgnummer
Petra Stassar - p.stassar@iederin.nl
 

Juridisch medewerker
Mascha Cornet - m.cornet@iederin.nl
José Steen - j.steen@iederin.nl
Liesbeth Moret - l.moret@iederin.nl
Jan Jasper Homan - jj.homan@iederin.nl


Meldpunt Juiste loket
Marion van Beek -  m.vanbeek@iederin.nl
Natacha Lijding - n.lijding@iederin.nl
Ina Vijzelman - i.vijzelman@iederin.nl


Zorg Verandert
Projectleider

Cor Langedijk - cor.zorgverandert@iederin.nl 

Communicatie Zorg Verandert
Marije Hagendoorn - m.hagendoorn@iederin.nl