Met 149 van de 150 stemmen heeft de Tweede Kamer half november ingestemd met een motie waarin de regering moet komen met een stappenplan. Dit plan moe...
De uitreiking van de handreiking Politiek voor iedereen, op vrijdag 5 november in het stadhuis te Utrecht. Op de foto van links naar rechts: Marieke Vellinga (Stichting Lezen en schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in)), Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur en griffier in Utrecht) die de handreiking in ontvangst heeft genomen.
Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke parti...
Voor studenten met een beperking biedt online onderwijs flink wat voordelen. In het nieuwe schooljaar zijn bij veel hogescholen en universiteiten de o...
Man met motorische beperking werkt op een ipad
In juni 2022 evalueert de Europese Commissie de 'Europese Richtlijn Toegankelijkheid Websites en apps'. Onderdeel van deze evaluatie is een openbare r...
Je bent de beheerder van je eigen website, of van die van je club of vereniging. En je wilt dat deze voor iedereen toegankelijk is. Je schrijft daarom...
Vanaf 25 september vervalt de verplichte anderhalvemeter-afstandsregel. Dit gebeurt onder allerlei voorwaarden, zoals het gebruik van een coronatoegan...
Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toegankelijk te maken is slechts 4% van de websites aa...
illustratief: vrouw met verstandelijke beperking zit achter een computer
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de digitale vari...
moeder omarmt kind
De versoepelingen zijn mooi, maar houd oog voor de groepen met een kwetsbare gezondheid, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Voorkom ...
In Nederland willen we dat informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te ...
Vanaf vandaag - Global Accessibility Awareness Day - slaan 12 belangenorganisaties de handen ineen voor digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk Digit...
De toegankelijkheid van digitale inlogmiddelen van de overheid laat sterk te wensen over. Dit geldt ook voor websites en apps. Mensen met een beperkin...