Wat zijn op dit moment de ontwikkelingen rond hulpmiddelen? En hoe kunnen we daar als koepelorganisatie (nog) beter op inspelen?

Lees meer

Op woensdag 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV) van Ieder(in). De stukken voor de ALV zijn nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar zijn,…

Lees meer

Op woensdag 15 april 2015 heeft Ieder(in) voor de tweede keer in haar bestaan de deuren geopend voor haar leden. In een mooie, positieve sfeer…

Lees meer

Hoe staat het met het VN-verdrag? Hoe kom ik aan een makkelijk leesbaar artikel over de Wet langdurige zorg? We doen ons best, maar vragen…

Lees meer

Op woensdag 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV) van Ieder(in). De stukken voor de ALV zijn nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar zijn,…

Lees meer

Op vrijdag 9 januari en maandag 12 januari hebben lidorganisaties van Ieder(in) tweedejaarsstudenten van het VU Medisch Centrum laten zien en voelen wat het betekent…

Lees meer

Dit is een belangrijk bericht voor de leden van Ieder(in). De onduidelijkheid over de individuele ANBI status van patiŽnten- en gehandicaptenorganisaties en de ANBI groepsbeschikking…

Lees meer

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs organiseert een zestal gratis cursusavonden voor nieuwe leden van de ondersteuningsplanraden (speciale medezeggenschapsraden van een samenwerkingsverband).

Lees meer

Illustratief: Mensen zitten om een tafel.
Met de komst van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en door alle bezuinigingen verandert het speelveld van de lokale en regionale leden van…

Lees meer

Illustratief: Mensen zitten om een tafel.
Ieder(in) nodigt zijn leden uit voor een informatiebijeenkomst op 12 september over de stand van zaken rond de hervormingen in de langdurige zorg.

Lees meer

De Week van passend onderwijs vindt plaats van 24 t/m 28 maart. De week is bedoeld om elkaar te inspireren en om samen te bespreken…

Lees meer