Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een indringende presentatie gehouden. Belangrijke punten uit haar toespraak zijn dat er meer geluisterd moet worden naar de mensen om wie het gaat en dat ‘samen beslissen’ een principe voor het tweede decennium moet worden.

‘Momenteel kraakt en piept het langs alle kanten. We moeten terug naar de bedoeling, de kern. Niet vragen: ‘Doen we het goed volgens protocollen, regels, etc?’ Maar wel: ‘Doen we het goede?’ Enkel zo maken we van het tweede decennium van de 21e eeuw het decennium van niet praten met, maar beslissen met. Wij zij het systeem. En wij kunnen het dus ook veranderen.’ Met deze woorden opende Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving de nieuwjaarsbijeenkomst van de koepelorganisaties.

Weg van de tekentafel

‘Het eerste decennium van deze eeuw zijn we met zijn allen tot het inzicht gekomen dat een zorgsysteem dat van bovenaf bestuurd en bedacht wordt niet langer houdbaar is. Niet langer centraal, maar decentraal was het motto. Geen beleid dat op tekentafels wordt gemaakt, maar beleid in nabijheid. Niet praten over, maar praten met. Toch blijven voor teveel mensen in de zorg de deuren nog steeds gesloten.

Urgentie

‘Het is tijd om niet langer te praten óver laten meepraten, en niet langer alleen te pleiten voor integrale zorg. Het wordt tijd om het samen een keer te gaan doen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want het betekent dat we oude denkwijzen en oude patronen moeten doorbreken. De urgentie is er.’

Lees hieronder de volledige speech van Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Deel dit bericht