Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar…

Lees meer

"Mensen met een arbeidsbeperking draaien hier het hardst voor op. Dat is niet eerlijk" Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was er duidelijk over bij radio…

Lees meer

Het College voor de Rechten van de Mens analyseerde het kabinetsvoornemen om loondispensatie in te voeren. De analyse laat geen spaan heel van de voorgestelde…

Lees meer

Loondispensatie stuit op grote tegenstand. Ruim 72.000 mensen tekenden binnen anderhalve week een petitie tegen het voorstel. Het College Rechten van de Mens toetste de…

Lees meer

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er…

Lees meer

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven…

Lees meer

Door de invoering van de Participatiewet en de wet banenafspraak worden grote groepen mensen met een arbeidsbeperking uitgesloten. Zij maken minder in plaats van meer…

Lees meer

Met een ruime meerderheid is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Beide wetten zijn nu aangenomen…

Lees meer

Er is een vernieuwde rapportage van Regioplan over de gevolgen van de Participatiewet. De wet leidt nog steeds tot forse verschillen in de kansen op…

Lees meer

Op vrijdag 17 januari is het wetsvoorstel Quotumwet op www.internetconsultatie.nl geplaatst. U kunt hier tot 8 februari uw reactie of advies geven op de wet,…

Lees meer

Op vrijdag 10 januari hebben Ieder(in), de Landelijke CliŽntenraad en Landelijk Platform GGZ in Nieuwspoort het onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen van de Participatiewet.

Lees meer

Uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan blijkt dat de Participatiewet de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten juist verslechteren. De analyse is gemaakt in opdracht van Ieder(in),…

Lees meer