Wat gaat de PvdA regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Lodewijk Asscher.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

Toen de wet waarin we regelden dat Nederland het VN-Verdrag ook zou ratificeren werd aangenomen, maakte een aantal mensen met een handicap of chronische ziekte die daar in de Eerste Kamer bij waren een, high five‚ met onze staatssecretaris Martin van Rijn, die dit mogelijk heeft gemaakt. Dat was een prachtig beeld dat ik niet snel vergeet, omdat het zo‚ n mooi voorbeeld was hoe je iets kunt betekenen in de politiek. Samen met Otwin van Dijk hebben ze hier keihard voor gestreden, want de VVD wilde heel lang niet. Wij hebben nu geregeld dat toegankelijkheid overal de norm is. Het is een bevestiging dat iederéén er in dit land bij hoort. Die strijd blijven we voeren totdat we niet alleen de wet, maar ook de werkelijkheid veranderd hebben. Want het zijn de aanpassingen en het toegankelijk maken van gebouwen die het verschil gaan maken voor iedereen met een handicap of chronische ziekte.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

De zorg die verpleegkundigen, artsen, wijkverpleging, thuishulpen en al die andere mensen elke dag geven is in Nederland heel goed, gelukkig. Maar door de grootschaligheid van het zorgstelsel komt de menselijke maat in de knel. Mijn uitgangspunt voor de zorg is daarom: van concurrentie naar samenwerking. Geen dictaat meer van de zorgverzekeraar, maar samenspraak van patiënt, zorgverlener en gemeente. Geen verzakelijking en bureaucratie omdat de markt en instituties centraal staan, maar samenwerking tussen zorgverleners zoals huisartsen en gezondheidscentra mogelijk maken. Onder andere door de Mededingingswet aan te passen. Daarnaast wil ik het eigen risico afschaffen, want dat is oneerlijk en nog wel het meest voor mensen met een chronische ziekte of handicap. En ik wil vaste contracten voor thuiszorg en wijkverpleging, want goede zorg bestaat ook uit vaste gezichten die zich geen zorgen hoeven te maken of ze de volgende dag nog wel werk hebben.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Gelijke kansen voor iedereen zit in het DNA van de Partij van de Arbeid. Afkomst, inkomen van je ouders of het hebben van een beperking horen niet relevant te zijn voor het onderwijs: alle kinderen verdienen goed onderwijs. Het is de beste manier om de volwassenen van straks voor te bereiden op een mooie toekomst. En zoals ik wil dat mensen met een beperking volop mee doen in de maatschappij en de arbeidsmarkt, wil ik dat kinderen met een beperking volop mee doen in het reguliere onderwijs. Ook als dat extra investeringen vergt in goede begeleiding. Want dat is goed voor √°lle kinderen. Ouders moeten daarbij zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Voorop staat dat gemeenten iédereen moeten helpen bij het vinden van werk. Dus ook jongeren met een beperking, of een gemeente daar nou wel of geen financiële prikkel voor heeft. Dat is ook gewoon een morele verplichting, want werk is zoveel meer dan alleen een inkomen, het levert ook sociale contacten op, maakt mensen trots en houdt mensen scherp. Gemeenten krijgen daarom nu elk jaar extra geld zodat ze ook voor deze groep jongeren loonkostensubsidies kunnen betalen. Daarnaast zorgen we dat gemeenten deze groep jongeren beter kennen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en in het praktijkonderwijs, zoals al goed gebeurt op Walcheren, in de Drechtsteden en Rotterdam. Op deze manier helpen we jongeren sneller aan een baan. En daar gaat het om.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Terechte vraag! Want wij moeten als partij ook zelf het goede voorbeeld geven. Op de PvdA-website staat voor blinden en slechtzienden een E.pub-versie van het Verkiezingsprogramma. Op ons verkiezingscongres was de hele tijd een gebarentolk op het podium. Daarnaast komt op zeer korte termijn een gesproken versie van het programma op de website te staan. Die is ingesproken door onze eigen Job Cohen. Hij heeft een prachtige, luisterstem‚, daarom is hij ook de stem achter verschillende luisterboeken. En voor iedereen die het hele programma nogal dik vindt, is er een beknopte versie. Op deze manieren zijn onze standpunten voor iedereen zelfstandig op te zoeken.

Deel dit bericht