decoratief
Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcours, prijsuitreikingen en workshops: van 3 t/m 8 oktober wordt overal in het land aanda...
Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) zijn Nationaal Programma gepresenteerd. Ieder(in) vindt het...
decoratief
Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot s...
decoratief
In de komende maanden zal het coronavirus mogelijk weer opleven met meer besmettingen en meer mensen die ziek worden. Om mensen te beschermen is afgel...
In aanloop naar de verkiezingen in maart 2023 voor Provinciale Staten en Waterschappen zijn twee nieuwe pilots van start gegaan. Speciaal  voor mense...
Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats over de Wet zorg en dwang. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandeli...
Al 42 jaar leidt Rina Arendse vanwege allerlei beperkingen een ‘liggend’ leven. Toch moet zij keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. G...
decoratief
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat wetten en regels van de overheid jongeren met een beperking in de weg zitten, waardoor zij veel ri...
Op 27 september vindt een webcast plaats, waarin uitvoerig zal worden gesproken over cliëntondersteuning. Deze regeling is er voor mensen die binnen ...
logo congres PGOsupport
Hoe ziet de toekomst van de patiëntenbeweging eruit? PGOsupport organiseert op vrijdag 30 september 2022 het congres ‘Stappen zetten naar de toekom...
De informatievoorziening over de studietoeslag is bij 282 gemeenten niet op orde. De informatie is onjuist, onvolledig of ontbreekt in zijn geheel. Da...
Het ministerie van VWS en de VNG laten onderzoek doen naar hoe het gaat met het aanvragen, verstrekken en onderhoud van hulpmiddelen. Omdat Ieder(in) ...