Snel en eenvoudig méér te weten komen over inclusief ontwerpen van toegankelijke websites? Ieder(in) heeft twee goedbezochte webinars gegeven over d...

Lees verder

Het kabinet heeft besloten om op 1 september met de “CoronaMelder” te komen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat deze corona-app toegankelijk, gebr...

Lees verder

Op ZorgkaartNederland kun je zorgaanbieders zoeken en jouw ervaring delen met anderen. Jouw ervaring kun je doorgeven met behulp van de vragen op het ...

Lees verder

Medio juni is het actieplan toegankelijk stemmen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieplan richt zich op activiteiten die zonder wetswijziging kunn...

Lees verder

Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter sam...

Lees verder

Dinsdag 30 juni behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Ieder(in) vraagt, samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorgani...

Lees verder

De aanpassing van het besluit toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie ...

Lees verder

Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefon...

Lees verder

Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie. ...

Lees verder

Ieder(in) geeft twee webinars over het inclusief ontwerpen van (gemeente) websites. Deze webinars leren je denken vanuit de gebruiker met een beperkin...

Lees verder

De Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid, de WCAG2.1 webrichtlijn is nu beschikbaar in het Nederlands. Het is voor iedereen belangrijk dat...

Lees verder

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mense...

Lees verder