Gouden koets op Lange Poten Den Haag Geldzaken
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...

Lees verder

Illya Soffer Toegankelijkheid
Hoe gaat het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Ieder(in) directeur Illya Soffer sprak hier onlangs uitgebreid over met NS-Personeelsbl...

Lees verder

Vrouw met verstandelijke beperking achter computer Toegankelijkheid
Overheidswebsites, waaronder die van de gemeenten, moeten uiterlijk in 2020 voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Om professionals die de ...

Lees verder

NS-trein aan perron met openstaande deuren Toegankelijkheid
De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden. Er zal - naast de stations die dat al aanbieden - op mee...

Lees verder

Gebarentolk maakt een gebaar Toegankelijkheid
RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen...

Lees verder

Hartje Amsterdam, mensen lopen over straat, waaronder ook iemand met scootmobiel Toegankelijkheid
Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. ...

Lees verder

Ambulance motor Toegankelijkheid
Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinf...

Lees verder

Bord rolstoeltoegankelijk in mooie omgeving Toegankelijkheid
In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperkin...

Lees verder

een blik in het Europese Parlementsgebouw Toegankelijkheid
Een maand geleden riep Ieder(in) Nederlandse kandidaten voor de Europese verkiezingen op om een manifest te ondertekenen voor beter beleid voor mensen...

Lees verder

Rood potlood zwart vlak met witte cirkel om aan te kruisen Toegankelijkheid
Komende donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Mensen die moeite hebben met de kleine letters op het stembiljet, kunnen stemmen m...

Lees verder

Rood potlood zwart vlak met witte cirkel om aan te kruisen Toegankelijkheid
Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart. Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opval...

Lees verder

Toegankelijkheid
Het regelen van langdurige zorg lukt niet zonder goede informatie over het aanbod en keuzemogelijkheden. Sommige zorgaanbieders of instellingen doen h...

Lees verder