iemand aan het werk op een laptop Corona
Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefon...

Lees verder

Man kijkt televisie Toegankelijkheid
Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie. ...

Lees verder

Iemand digitaal aan het netwerken Toegankelijkheid
Ieder(in) geeft twee webinars over het inclusief ontwerpen van (gemeente) websites. Deze webinars leren je denken vanuit de gebruiker met een beperkin...

Lees verder

Man met beperking werkt op de i-pad Toegankelijkheid
De Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid, de WCAG2.1 webrichtlijn is nu beschikbaar in het Nederlands. Het is voor iedereen belangrijk dat...

Lees verder

Corona
Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mense...

Lees verder

Bus van Arriva Corona
Het NOVB (vervoerders, decentrale concessieverleners en het ministerie van IenW) hebben op 14 mei het ‘Protocol verantwoord blijven reizen in het Op...

Lees verder

Blinde man beweegt met vingers over mobiel en luistert Corona
In een brief aan de Kamer laat Minister de Jonge weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij de ontwikkeling en toepassing van digitale oplossinge...

Lees verder

Man kijkt televisie Toegankelijkheid
Bij crisis is toegankelijke communicatie en informatie van levensbelang. Ieder(in) ziet dat de overheid goede stappen zet om informatie en communicati...

Lees verder

Blinde man beweegt met vingers over mobiel en luistert Corona
Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en/of motorische beperking. Daar ro...

Lees verder

Illustratief: trein van NS staat aan het perron Toegankelijkheid
De NS start de aanbesteding voor de aanschaf van nieuw materieel dat vanaf 2027 op het spoor moeten komen. De NS doet een uitvraag voor een toegankeli...

Lees verder

Vrouw in rolstoel staat bij trein Toegankelijkheid
Vandaag is er een schriftelijk overleg over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Samen met De Oogvereniging, Spierziekten Nederland, Dwarslae...

Lees verder

Pieter Anthonio Inspiratie
ICT4Handicap heeft met een team van 15 burgers de website van de gemeente Haarlemmermeer getest. Opvallende uitkomsten van de test: problemen met de n...

Lees verder