De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere a...
Op dit moment werken verschillende ministeries aan de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. De deadline ...
Vandaag gepubliceerd onderzoek toont aan dat 11 van minstens 523 mobiele applicaties van de overheid volledig toegankelijk en bruikbaar zijn voor mens...
De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
Leden van de de toiletalliantie bieden petitie aan aan 2e Kamer Leden
Maak een toegankelijk toilet in iedere trein verplicht. Daar roept de Toiletalliantie, waar Ieder(in) onderdeel van is, samen met Treinen Met Toilette...
Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je doof...
Aandacht voor toegankelijkheid blijft nodig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om mee te doen aan de Week van de Toegankelijkheid. Gemeenten, o...
Om meer inzicht te krijgen in hoe dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking gebruikmaken van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst...
Man met motorische beperking werkt op een ipad
De gebruiksvriendelijkheid van digitale inlogmiddelen zoals DigiD staat onder grote druk. De middelen worden steeds veiliger en betrouwbaarder. Maar h...
Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) wil graag weten of deze verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom he...
Jonge vrouw stopt haar stembiljet in de stembus
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als bij de vorige verkiezingen kun je al twee dagen eerder gaan stemmen. Op verschillende ...
Hoe staat het met de toegankelijkheid van Nederland en hoe voelbaar is het VN-verdrag Handicap in het dagelijks leven van mensen met een beperking? Da...