Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toegankelijk te maken is slechts 4% van de websites aa...
Op maandagmiddag 4 oktober opent Ieder(in) vanaf 12.00 uur officieel de Week van de Toegankelijkheid 2021. In een gevarieerd programma van ruim een uu...
Vanaf september tot februari 2022 organiseert Ieder(in) iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur een Focusgroep Gemeenteraadsv...
In april dit jaar heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid in stelling gebracht. De twee ambassadeurs...
Op dit moment is zelfstandig stemmen niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen toegankelijk...
Een masterclass. Meerdere workshops. Een webinar. Een natuurwandeling. Een middagprogramma met sprekers. En natuurlijk de opening. De eerste activitei...
Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vin...
Illustratief: verschillende gezichten
Welke gemeente is de meest toegankelijke gemeente van Nederland? Het Superteam van makers en ervaringsdeskundigen heeft, in een reis kriskras door Ned...
illustratief: vrouw met verstandelijke beperking zit achter een computer
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de digitale vari...
Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woninge...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft haar aanbevelingen voor verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen aan de (demissionair) mi...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Het is droevig gesteld met de toegankelijkheid van overheidsapps, blijkt ook uit onderzoek van Stichting Appt. ...