Filter op:

Bijna geen enkele gemeentelijke website voldoet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid. Dit is de uitkomst van de, Accessiblility Monitor‚ 201...
Tijdens de verkiezingen van 3 maart kunnen blinden en slechtzienden voor het eerst zelfstandig stemmen. De Kieslijsttelefoon leest kieslijsten van vijfentwintig gemeenten voor.

Lees meer

Op 8 februari organiseerde de Coalitie voor Inclusie een Werkconferentie rondom de ratificatie van het VN verdrag. Titel van de Werkconferentie luidde...
Het voorschrijven van de goedkoopste medicijnen (preferentiebeleid) leidt ertoe dat medicijnen soms wereldwijd ingekocht worden.

Lees meer

In 2011 moet het wettelijk zijn geregeld dat mensen met beperkingen betaalbare en aangepaste toegang hebben tot telecomvoorzieningen, aldus staatssecr...
Vrijdag 5 februari om 21.20 uur gaat Ombudsman Pieter Hilhorst in op de problemen in het leerlingenvervoer. Het gaat daarbij om twee kinderen in Zaand...
Er is meer transparantie nodig bij het afsluiten van een levens- of overlijdensrisico-verzekering voor mensen met een medische beperking. Dat stellen ...
Staatssecretaris Bussemaker heeft aangekondigd dat ze samen met het ministerie van Economische Zaken wettelijk wil gaan regelen dat internet voor iede...
De Sociale Raad van Europese ministers heeft donderdag 26 november het voorstel aangenomen om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een ha...
Onlangs is de tekst van het Protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in het Tractatenblad verschenen. Door de bekend...
Er doen zich regelmatig problemen voor in het leerlingenvervoer. Zo zitten er vaak teveel kinderen in een bus die niet goed bij elkaar passen. De Nati...
Werknemers met gezondheidsbeperkingen zijn voortaan beter verzekerd. Dit is geregeld in het Van Leeuwen-convenant, dat de CG-Raad, het Verbond van Ver...