Sinds 1 september 2020 is Martin van Rijn voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Omdat hij in het kabinet Rutte 2 staatssecretaris...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het pa...
Illya Soffer
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...
Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

'Ieders recht om te wonen moet gelijk zijn in de samenleving. Dat zegt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.’ Maar ...
Het Dorp in Arnhem gaat op de schop. Was de woonvoorziening in de jaren ’60 van de vorige eeuw een grote stap voor mensen met een beperking, inmidde...
De wooncrisis was er al, en is door de corona-crisis nog nijpender geworden. Voor mensen met een beperking is het vaak onmogelijk om een passende, toe...
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloke...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Door een wetswijziging die morgen (26 mei) in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder ka...