Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...
Door de corona-crisis moet niemand op straat belanden. Er worden dus geen huisuitzettingen gedaan. Dit hebben minister van Veldhoven van Milieu en Won...
Sinds donderdag geldt als preventiemaatregel een algemeen bezoekverbod voor instellingen in de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg zijn andere afsp...
Vrouw in rolstoel in woning.
Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem. Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoe...
Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...
De Woonbond heeft eind januari het Plan voor de Volkshuisvesting gepresenteerd, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood. De ov...
In 2020 hebben meer huurders recht op huurtoeslag. Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2020 zijn vervallen. Belangenorganisaties...
Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de...
Besteed in het woonbeleid bijzondere aandacht aan mensen met een beperking. Hier dringt Ieder(in) vandaag op aan bij de Tweede Kamer....
Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties – waaronder Ieder(in) – heeft de Tweede Kamer een pamflet gestuurd met voorstellen om armoede...
decoratief.
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...
Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie...