Illya Soffer aan tafel bij Spijkers met Koppen
Ieder(in)-directeur Illya Soffer was te gast in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Ze sprak daar over het abonnementstarief voor de eigen bijdrag...

Lees verder

euro's
Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)....

Lees verder

Ieder(in) is blij met de invoering, zo blijkt uit hun reactie op het besluit van de ministerraad. De organisatie pleit al jaren voor een maximum…

Lees meer

Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten en een enorme opeenstapeling van eigen bijdragen.…

Lees meer

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt…

Lees meer

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is…

Lees meer

rechtershamer
Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed onderzoek nodig. Op…

Lees meer

Vijf jaar na de decentralisatie loopt onze achterban nog iedere dag op tegen de complexiteit in de zorg. Betaalbaarheid, toegang en continu•teit van zorg en…

Lees meer

De minister van VWS maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend. Minister Hugo de Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig…

Lees meer

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per maand. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), PatiŽntenfederatie Nederland,…

Lees meer

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers…

Lees meer

Gemeenten mogen niet zomaar van mensen verwachten dat zij rekening houden met een toekomstige hulpvraag. ÐEigen kracht' betekent niet dat mensen ver van te…

Lees meer