hulpverleenster met meisje met ernstig meervoudige beperking in rolstoel buiten bij de dierenweide
Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...

Lees verder

Jongen in rolstoel bij zijn bed_bij spiegel

Werkt de Wmo?

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform...

Lees verder

Illya Soffer in uitzending Reporter Radio
Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever ge...

Lees verder

vrouw die ramen aan het zemen is
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per m...

Lees verder

iemand die de ramen wast bij oudere
Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. H...

Lees verder

Man in rolstoel krijgt hulp van vrouw die aan het strijken is
Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. ...

Lees verder

Vrouw in scootmobiel doet boodschappen in supermarkt
Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel...

Lees verder

Flappen eurogeld
Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit on...

Lees verder

Voorzittershamer op een boek_met juryevenwicht op achtergrond
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van...

Lees verder

Flappen met geld en strips met medicijnen
Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt ma...

Lees verder

Iemand die loopt met een looprek
Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van dez...

Lees verder